Protipožární dveře

Jednokřídlé dveře

Požární dřevěné dveře si zachovávají vzhled modelových typů dveří, přičemž splňují všechny parametry požárního uzávěru, brání a zamezují šíření požáru po dobu 30–45 minut. Požární dveře D3 – jednokřídlé můžou být vyrobené v provedení plném – norma EW, EL 30 min., proskleném...

Dvoukřídlé dveře

Požární dřevěné dveře si zachovávají vzhled modelových typů dveří, přičemž splňují všechny parametry požárního uzávěru, brání a zamezují šíření požáru po dobu 30–45 minut. Požární dveře D3 – jednokřídlé můžou být vyrobené v provedení plném – norma EW, EL 30 min., proskleném...

Prosklené stěny

Požární dveře si zachovávají vzhled modelových typů dveří, přičemž splňují všechny parametry požárního uzávěru, brání a zamezují šíření požáru po dobu 30–45 minut. Prosklené stěny můžou být vyrobeny v provedení plném – norma EW, EL 30 min., 45 min., proskleném – norma EW, EL 30 min. a 45 min. V&scaron...

Hotelové dveře

Vyvinuli jsme pro Vás nové provedení dveří určené hlavě do hotelových pokojů, které si zachovají design interiérových dveří, ale mají vlastnosti, které ocení každý zákazník hotelu. Dveře jsou nejen designové, ale splňují náročné požadavky klientů jako je zvukové izolace, požární odolnost a jsou vybavené programovateln...

Technické dveře

Dveře: Požární odolnost – EW EL 30 min / 45 min Provedení dveří falcové/bezfalcové Povrch dveří tvoří tvrdý HPL laminát / masivní dýha Hrana dveří masivní proti oděru – DUB nebo BUK Zvýšená zvuková izolace – 37–42 dB Panty – skryté (dřevěná zárubeň), přiznané (dřevěná / ocelová z...

Ocelové dveře

Protipožární ocelové dveře si zachovávají vzhled modelových typů dveří, přičemž splňují všechny parametry požárního uzávěru. Brání a zamezují šíření požáru po dobu 30–90 minut. PROVEDENIE DVEŘÍ D1/D2 - OCEĽ Provedení: plné (norma EI EW 30min/45min)   prosklené (norma EI...

Kouřotěsné dveře

Kouřotěsné dveře můžou být vyrobeny v provedení plném – norma EW, EL 30 min., 45 min., prosklené – norma EW, EL 30 min., 45 min. Požární dřevěné dveře si zachovávají vzhled modelových typů dveří, přičemž splňují všechny parametry požárního uzávěru, brání a zamezují šíření požáru po dobu 30–45 min...

Povrch dveří

DŘEVĚNÉ DVEŘE  CENOVÁ SKUPINA CPL laminát A HPL laminát B Přírodní dýha C Barevná úprava RAL D   OCELOVÉ DVEŘE CENOVÁ SKUPINA Barevná úprava RAL D PVC fólia (imitace dyhy) E

Zárubně

Zárubně umožňují vyniknout a sladit celkový vzhled dveří. Vyrábí se ve všech provedeních přírodních dýh, které jsou identické s barevnou úpravou dveří. Nabízíme několik typů zárubní v obložkovém falcovém a bezfalcovém provedení a luxusním bezfalcovém provedení. PROTIPOŽÁRNÍ...

Skleněné protipožární výplně

Pyrobel – Pyrobelite: vrstvená protipožární skla Tato skla složené z čirých skel Planibel a průhledných mezivrstev se v případě požáru přemění na stěnu, která brání přístupu plamenů a omezuje nebo zastavuje přísun tepla. Volba skla závisí od: Požadované klasifikaci požární odolnosti podle předepsané národní normy...

Panikové kování protipožární

Panikové kování se používá u všech východů z prostor, v nichž dochází ke shromažďování velkého počtu osob neboli k zajištění dveří v únikových místech. Podstatné je zabezpečit z takových prostor jednoduchý a bezpečný únik osob v případě vzniku mimořádné (panikové) situaci. Panikov...

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Majitelé bytového nebo nebytového prostoru by měli zvážit koupi protipožárních dveří. Důvodem je bezpečnost a ochrana Vašeho domova, zdraví a majetku. V současné době by se protipožární dveře měly stát součástí každé domácnosti, protože člověk si nikdy nemůže být jistí výskytem nepříznivé události jako je požár. Protipožární dveře fungují na základě integrovaných izolačních vlastností, které dokážou odolávat požáru určitý čas. Jejich úlohou je zamezit šíření plamenů a tepelného toku do ostatních místností.

Kromě toho Vám zaručí ochranu nejen před ohněm, ale můžou se doplnit o zvukovou izolaci a o kouřotěsnost.

V případě, že zákazník vyžaduje atypické řešení není problém požadavku vyhovět. Je možné si vybrat z různých provedení: hladké lištové, profilové, dýha, masiv, a kazetové. 

Značení a druhy protipožárních dveří:

Technické podmínky a normy protipožárních dveří jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb.

El: brání šíření požáru otvory v protipožárních konstrukcích. Sleduje se při nich povrchová teplota na straně, která je odvrácena k požáru. Musí splňovat nejpřísnější požadavky požární bezpečnosti, proto je možné je použít kde se požadují EW uzávěry.

Jsou instalované při vstupu do únikových cest.

EW: omezují šíření požáru a hustotu tepelného toku vycházejícího z povrchu celé konstrukce. Při této třídě se sleduje množství sálavého tepla vyzařujícího z povrchu na straně odvrácené od požáru v jisté vzdálenosti.

S – kouřotěsnost protipožárních dveří, která brání proniknutí kouře.

El, S – brání šíření požáru, průniku kouře, zplodin přes otvory v protipožárních dělících konstrukcích.

EW, S – zamezují šíření požáru, průniku kouře a zplodin přes otvory v konstrukcích.

Třídy El a EW jsou 15, 30, 45, 60 a 90 minutové.

Značky DP1, DP2, DP3 označují druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování stavebních hmot.

Samozavírač:

Ke značce protipožárních dveří se přidává písmeno C, které je neoddělitelnou součástí funkčního vybavení dřevěného samozavírače.

Protipožární uzávěr musí po stanovenou dobu zaručit určitá kritéria:

Celistvost (kritérium E)

Celistvost je schopnost prvku konstrukce, který má dělící funkci odolávat požáru, který působí z jedné strany přenosu na neexponovanou stranu v důsledku plamenů nebo hořících plynů.

Tepelná izolace (I)

Případná radiace (W)

Aby se zamezilo šíření tepla i v škvírách a mezerách používají se zpěňovací protipožární pásky – protipožární těsnění.

Panikové kování:

Panikové kování se používají u všech východových prostor, ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob neboli k zajištění dveří v únikových místnostech.

Je podstatné zajistit v těchto prostorách jednoduchý a pokud možno bezpečný únik osob v případě vzniku mimořádné (panikové) situace. Umožňují jednoduché řešení a bezpečné použití i v budovách, kde se pohybují děti, tělesně postižení nebo senioři.

Panikové dveřní kování zajišťuje dveřní křídlo v jednom, dvou nebo třech bodech podle typu.

Je možné přepojit panikové kování s vnějším štítem.

Jednoduchá úprava umožňuje použití pro pravé i levé dveře.

Na pasivní křídlo dvoukřídlých dveří se usazuje většinou dvojbodové panikové kování. Na jednokřídlé dveře nebo aktivní křídlo se může použít dvojbodové panikové kování v případě specifických požadavků.

Použití:

Ve většině případů se požární dveře používají jako interiérové, ale existují i exteriérové protipožární dveře, jen je problematické zabezpečit zárubeň s dostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi.

Materiál:

Je několik variant vyhotovení. Na výběr máme protipožární dveře ocelové, dřevěné s protipožárními stěnami, příčkové s okny. Pro menší otvory se používají revizní dvířka.


© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všechna práva vyhrazena | Webtec s.r.o.