Montáž

Nejlepší výrobky jsou jen tak dobré, jako je jejich montáž a obzvlášť to platí u oken. Odborná montáž Vám zabezpečuje ochranu před vniknutím deště a větru zvenku dovnúra, poysktuje vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, žádnou tvorbu kondenzátu v připojovací spáře mezi oknem a zdivem, ale také v oblasti připojení parapetu dlouhodobou funkčnost a spokojenost. Neodborná monáž oken vede nejen ke zvýšeným tepelným ztrátám, ale mohou vzniknout i značné poškození v důsledku vlhkosti, pocit průvanu a snížení zvukové izolace, což může způsobit poruchy staveb. Tyto škody vznikají tehdy, pokud je okno jednoduše osazeno do Muria a není použito utěsnění. Teplý a vlhkém nasycený vzduch z místnosti se dostane do spár mezi okno a zdivo, ochladí se a vytvoří kondenzát. Dříve či později vznikne neodvratné napadení plísní.

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všechna práva vyhrazena | Webtec s.r.o.