Prahy

Naše konstrukce dveří umožňují použit více možností k utěsnění dveří za pomoci prahů, a to v provedení:

  • Padacího prahu, který je zafrézovaný v konstrukci dveřního křídla. Po zavření dveří se práh vysune z konstrukce křídla a vyplní mezeru mezi podlahou a konstrukcí dřevěného křídla. Splňuje akustické a protipožární normy.
  • Dřevěný masivní práh je vyrobený z čistého masivu buku nebo dubu s možností doplnění přidaného těsnění. Dřevěný masivní práh má možnost za pomoci moření dosáhnout požadovaného barevného provedení.
  • Bez použití prahu v konstrukci vzniknou bezbariérové dveře. Bezbariérové konstrukce umožňují lidem s omezenou schopností pohybu přistup do míst, které jsou za běžných okolností nedostupné. Slouží lidem s těžkou chůzí, matkám s kočárky. Bezprahové provedení dveří splňuje všechny protipožární certifikáty.
  • Hliníkový práh je vyrobený z tahaného eloxovaného hliníku s přerušeným tepelným mostem. Je výjimečný tím, že je bezúdržbový a že se povrch nepoškodí.

 

                                                  

Padací práh                                                              Dřevěný práh bez těsnění                                                Dřevěný práh s těsněním

 

                                                                                                                

                                                            Bezbariérové dveře                                                                           Hliníkový práh v referenci

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všechna práva vyhrazena | Webtec s.r.o.